Gobernu organoak

BiZARAIN Ikastolak ondoren adierazten diren organoak ditu:

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA (OOG)

Honela osatua dago:

 1.     Zuzendaria
 2.     Ikasketa burua
 3.     Irakasleriaren ordezkariak
 4.     Gurasoen ordezkariak
 5.     Administrazio eta zerbitzuetako ez irakasleen ordezkari bat.
 6.     Udaleko ordezkaria
 7.     Idazkaria

Bere funtzioak betetzeko eta lan zehatzak egiteko komisioak eratzen dira:

 1.     Batzorde iraunkorra.
 2.     Batzorde ekonomikoa.
 3.     Jangela batzordea.
 4.     Eskola orduz kanpoko ekintzak.
 5.     Bizikidetza batzordea.
 6.     Garraio batzordea.
 7.     Agenda 30 batzordea.
 8.     Goiz txoko batzordea.
 9.     Euskara batzordea.

Irakasle klaustroa

Ikastolan lanean diharduten irakasle guztiek osatzen dute eta zuzendaria da buru.

Zuzendaritza taldea

Honako hauek osatzen dute:

 1.     Zuzendariak
 2.     Ikasketa buruak
 3.     Idazkariak